10
Tháng Tư

Công ty cổ phần Đá Lai Châu hoàn thành công trình Bà Nà Hill đúng tiến độ

Vào những ngày cuối cùng của tháng tư, Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt mái đá SLate Lai Châu…