Công ty cổ phần Đá Lai Châu hoàn thành công trình Bà Nà Hill đúng tiến độ

Vào những ngày cuối cùng của tháng tư, Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt mái đá SLate Lai Châu tại công trình Bà Nà Hill giữa Công ty cổ phần đá LAI CHAU và Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời – Sun Group đã được hoàn thành theo đúng tiến độ và thời gian cam kết. Hãy cùng LAI CHAU Stone xem lại những hình ảnh đẹp từ dự án, những hình ảnh phản ánh đúng sự chuyên nghiệp của cán bộ công nhân viên tập thể LAI CHAU Stone.

10 Tháng Tư, 2017| Thi công mái đá Slate